Založit webové stránky nebo eShop

Farming simulátor

Volná diskuze

18.09.2017
• neznalost autorského práva  |  18.09.2017 20:37:20  |  IP: 68.235.60.211
Autorský zákon upravuje udělování licencí k užití díla a stanovuje také případy, kdy licence není třeba. Protože není možné, aby si každý autor ohlídal, zda jeho dílo není užíváno bez jeho souhlasu, ustanovuje zákon tzv. kolektivní správu autorských práv. Pověřená sdružení pak vybírají poplatky za užívání děl (např. od rozhlasových stanic) a zisk rozdělují mezi autory.
• neomlouvá  |  18.09.2017 20:36:39  |  IP: 68.235.60.211
Autorská práva se dělí na osobnostní a majetková. Osobnostní zahrnují především právo osobovat si autorství, rozhodnout o Autorský zákon stanoví, že nikdo nesmí užívat autorská díla bez souhlasu držitele autorských práv, není-li zákonem stanovena výjimka. Pojem „užívání“ přitom znamená:

rozmnožování - zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části,
rozšiřování - zpřístupňování díla v hmotné podobě převodem vlastnického práva,
pronájem - zpřístupňování díla za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla,
půjčování - zpřístupňování nikoli za účelem zisku,
vystavování - umožnit dílo zhlédnout nebo jinak vnímat,
sdělování díla veřejnosti - zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu.
• Jednání  |  18.09.2017 20:35:32  |  IP: 68.235.60.203
Autorská práva se dělí na osobnostní a majetková. Osobnostní zahrnují především právo osobovat si autorství, rozhodnout o zveřejnění díla, právo na nedotknutelnost díla, zejména právo udělit souhlas ke změně nebo jinému zásahu do díla. Majetková práva zahrnují hlavně právo dílo užít a udělit souhlas k užití.
• Protiprávní  |  18.09.2017 20:33:33  |  IP: 93.91.149.5
http://www.bezpecnyinternet.cz/pokrocily/zakony/autorsky-zakon.aspx

29.08.2017
• Zdeněk Ch. Admin  |  29.08.2017 20:49:42  |  IP: 89.203.212.202
Nový vzkaz
nick  
text
 
 
861+0nula  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist